Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

Farabi Kimdir?

Farabi (871-950) Türkistan’ın Farab şehrinde 871 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınır. 950 yılında Şam’da vefat etmiştir.

Farabi Değişim Programı Nedir?

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Batman Üniversitesi Farabi Koordinatörlüğü

Batman Üniversitesi Farabi Koordinatörlüğü 2009 yılı itibari ile faaliyet göstermektedir. Koordinatörlüğümüz bu tarihten itibaren Türkiye’deki 49 Üniversite ile karşılıklı protokol imzalamış olup, öğrenci ve öğretim üyesi değişimine başlamış ve halen devam ettirmektedir.

Vizyon

Sürekli yenilenen, kalite, şeffaflık ve tarafsızlık ilkesine uygun olarak büyük bir özveri ile çalışan Batman Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü, bu kapsamda, aktif öğrenme ve bilgilendirmede yenilikçi yöntemleri uygulayan ve bunları yaşamları boyunca kullanma becerisine sahip bireyler yetiştiren Üniversitemize Farabi Değişim Programı kapsamında Türkiye’nin her yerinden yeni değer katacak öğrenciler kazandırarak ve kendi öğrenci ve öğretim üyelerine de Türkiye’deki değişik Üniversitelerde öğrenim görme ve ders verme şansı sağlayarak  bu program kapsamında ülkemizde en çok tercih edilen üniversitelerden biri olmayı amaçlamaktadır.

Misyon

Batman Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü, Farabi Değişim Programı’nın aktif bir şekilde uygulanmasını, verimli ve sürekli olmasını sağlayarak Türkiye’nin her yerinden bu program kapsamında gelen öğrencilere, yeni bir eğitim-öğretim ortamıyla sosyal ve kültürel gelişimlerine  ve farklı bir akademik ortam ile kariyerlerine olumlu katkı sağlamayı ve giden öğrenci ve öğretim üyelerine de bu imkanı sağlamayı kendine misyon edinmiştir.

YÖK Farabi Link Adresi: http://www.yok.gov.tr/web/farabi/anasayfa